مقالات پذیرفته شده تا این لحظه

(این صفحه به عنوان گواهی موقت برای مقالات زیر محسوب می شود. اصل گواهی مقالات پس از برگزاری کنفرانس برای نویسنده اول ارسال می شود)

 

ترتیب: عنوان مقاله، نام نویسنده اول، تاریخ پذیرش مقاله

  1. ارائه رابطه ای برای تخمین زمان نهایی پروژه بااستفاده از شاخص عملکرد ریسک در مدیریت ارزش حاصله، فرشاد پیمان، ۱۵ آبان ۱۳۹۷
  2. ارائه رابطه ای برای تخمین هزینه پروژه با استفاده از شاخص عملکرد منابع انسانی در مدیریت ارزش حاصله، محمد خلیل زاده، ۱۵ آبان ۱۳۹۷
  3. روش اجرای پل بتنی دال و تیر مطالعه موردی مراحل اجرای پل ارتباطی سرریز سد کرخه، عبدالحسین آزادمنش، ۲۲ آبان ۱۳۹۷
  4. ارزیابی آمایشی زیرساخت‌های حمل‌ونقل سواحل مکران از منظر اثرات زیست‌محیطی و ارائه مدل بهینه توزیع زیرساختارهای جدید، مصطفی جلالی، ۹ آذر ۱۳۹۷
  5. طراحی برج کشاورزی در شهر تهران با رویکرد کاهش آلودگی های محیطی، سیده حمیده میرحسینی، ۱۲ آذر ۱۳۹۷
  6. بررسی و تحلیل اجرای سازه های بلندمرتبه قائم بتنی با بهره گیری از سیستم قالب لغزنده (نمونه موردی سیلوها)، حبیب اله عسکری، ۱۹ آذر ۱۳۹۷

 

(این لیست در حال تکمیل است)

آخرین بروز رسانی این لیست ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازگشت به صفحه اصلی